Pravidla šermu

Šermířská pravidla mají několik částí:

Úvod - preambule.
Kodex reklamy šermíře - zabývá se použitím reklam.
Technická část
- definuje terminologii, šermířský materiál, rozhodování, boj apod.
Organizační část - určuje podobu soutěží jak jednotlivců, tak družstev a řídící a kontrolní orgány.
Materiálová část - definuje výzbroj a vybavení šermířů a technické prostředky pro soutěže.

Z dalších oficiálních dokumentů můžeme ještě vybrat speciální pravidla pro savli a fleret (týká se signalizačních aparátů), signalizaci rozhodčích pažemi, tabulku přestupků a trestů a samozřejmě výnosy STK.
Také lze nahlédnout do terminologie šermu ve francouštině či angličtine.
Další dokumenty jsou umístěny na stránkách Českého šermířského svazu.

Dále tu mám pár slov od našeho hlavního trenéra o šermířském právu útoku:

Všechny tři současné sportovní zbraně jsou postaveny na rychlém a důrazném překvapení soupeře, který nedokáže na změnu situace dostatečně rychle reagovat. Ve fleretu a šavli jsou navíc útočící šermíři zvýhodněni tzv. právem útoku. „Právo útoku“ zaručuje útočníkovi právo tento útok dokončit. Obránce pak musí útok vykrýt a tím získává právo na svůj protiútok.

V dnešním rychlém šermu je složité útok soupeře odvrátit. Základní podmínkou pro úspěšné odvrácení útoku je čas na obranu, který lze získat jedině prodloužením vzdálenosti od útočníka. Zápasy ve fleretu a šavli pak vypadají tak, že útočící šermíři se snaží dohnat obránce a dosáhnout zásahu úspěšným bodem, resp. sekem na soupeřův platný povrh, naopak obránci se snaží o udržení vzdálenosti od útočníka, vykrytí jeho útoku a dosažení zásahu z okamžitého odbodu, odseku, popř. i delšího protiútoku.

Výsledkem šermu těchto dvou disciplin je velmi rychlé střídání se obou šermířů v jednotlivých útocích, přičemž je využívaná celá délka planše a nezřídka je udělen i trestní zásah za jeho opuštění. Tato rychlost a dynamika je stěžejním znakem současného fleretu a současné šavle.

Nábor 2022

Nábor pro rok 2022 je naplánován po celé září vždy v pátek od 18:00. Rodičům představíme v krátkosti oddíl a děti se mohou rovnou zapojit. Stačí sportovní oblečení, boty do tělocvičny a vodu na pití. více