Historie

Je nemožné s určitostí datovat okamžik, kdy se šerm jako prostředek k přemožení nepřítele (jeho zabití, zranění nebo jiné vyřazení v boji) rozdělil a sloužil k sportovnímu vyžití soupeřů. Už v dobách, kdy šerm měl pouze vojenský charakter, existovaly výukové školy šermu v kterých se používaly zbraně a prostředky ochrany podobné současnému vybavení sportovních šermířů. Od tohoto okamžiku je už jen krůček ke stavu, kdy si to oba šermíři s výše uvedenými proprietami vyzkoušeli "naostro", bez úmyslu toho druhého sprovodit z tohoto světa.

 

V našich zemích je jeden z prvních dochovaných záznamů o šermířské škole datován do roku 1597, kdy v Českých zemích vznikly šermířské školy, které za vlády císaře Rudolfa II. získaly statut samostatné organizace, potvrzené dokonce císařským majestátem. Roku 1659 vznikla Královská česká zemská stavovská šermírna, která složila ke školení šermířů "vyšších vrstev" společnosti. Od roku 1670 se šerm vyučoval také na Karlově universitě.

Počátky sportovního šermu u nás jsou pak nerozlučně spjaty s tělovýchovným ústavem Sokol, který byl založen roku 1862. Roku 1886 byl založen Šermířský klub a v roce 1890 Šermířský klub Riegel. První olympijské hry v Aténách v roce 1896 potvrzují orientaci šermu na čistě sportovní odvětví a i v našich zemích tato událost podpořila rozmach vznikajících sportovních oddílů šermu. V Roce 1913 vznikl Český šermířský svaz a byl přijat do Mezinárodní šermířské federace, založené v Gentu téhož roku.

Nábor 2019 - 2020

V pátek 6., 13. a 20. září 2019 jsme v tělocvičně ZŠ Na Výsluní přivítali další zájemce o sportovní šerm. Pro informace si tradičně přišli jak děti s rodiči, tak i sportovně založení dospělí. Během ukázkového tréninku jsme představili náš oddíl, vysvětlili rozdíly mezi současnými i historickými zbraněmi, předvedli kompletrní výstroj šermíře a řekli si i něco o réninku začátečníků. Opět jsme se nesvazovali věkem,... více