O šermu

Na úvod by bylo dobré říci něco o sportovním šermu všeobecně. Sportovní šerm je olympijský sport, který byl zastoupen již na prvních novodobých olympijských hrách v Aténách (1896). V současné době se bojuje třemi zbraněmi (fleret, kord a šavle). Na rozdíl od nedávné minulosti mohou šermovat kordem a šavlí i ženy a tyto kategorie jsou zařazeny mezi olympijské discipliny.

Jednotlivé zbraně se liší technikou šermu, zásahovou plochou a v případě fleretu a šavle i právem útočícího šermíře. Toto "právo útoku" je pro laika velmi obtížně rozeznatelná věc a možná příčina nepochopení těchto dvou zbraní a tudíž i snížení jejich divácké popularity. V "právu útoku" jde o to, že šermíř, který první začne útočit, má právo tento útok dokončit bez útočné protiakce soupeře. Naopak soupeř musí tento útok vykrýt a tím převezme právo na odvetu. Pokud jste laik a sledujete zápas v šavli nebo fleretu, pokuste se soustředit jen na to, kdo začal útok a jak reagoval jeho soupeř. Je to základní problém k pochopení těchto dvou disciplin.

Do roku 1989 byl šerm zastoupen v tzv. ČSTV a tudíž všechny prostředky k úspěšnému rozvoji šermu byly řízeny centrálně prostřednictvím této organizace. V praxi to vypadalo tak, že šermířské oddíly pouze přežívaly, šermířské vybavení nakupovaly na černém trhu, tak jako se nakupovalo vše v dobách vyspělého socialismu. Finance na šerm plynuly především do reprezentace a část byla rozdělena mezi ostatní oddíly.

Po Sametové revoluci byl obnoven Český šermířský svaz jako nejvyšší národní orgán sportovního šermu. Šermířský svaz je zastoupen v olympijském výboru a finanční prostředky získává především prostřednictvím společnosti Sazka, a.s. a svých sponzorů. Tyto finanční prostředky slouží především ke krytí nákladů na reprezentaci českého šermu na mezinárodních soutěžích (děje se tak na základě Gdaňského dekretu, kde jsou šermíři hrazeny určité náklady na základě jeho umístění na daném turnaji) a k podpoře talentované mládeže. Jednotlivé šermířské oddíly fungují ze svých členských příspěvků, dotací státních orgánu na sport a mládež a v neposlední řadě i sponzorských darů.

Změny na konci osmdesátých let v naší zemi bohužel zpomalily vývoj šavle, jakožto jedné z šermířských disciplin. V té době šavle přecházela z vizuálního systému rozhodování utkání na elektrický aparátový systém, ve kterém ostatní dvě zbraně mely náskok bezmála deseti let. Diametrální změny v ekonomických vazbách, kdy byly ztraceny zdroje šermířského vybavení z východních zemí a dosud nevytvořené vazby na jiné, pak zpomalily vývoj této discipliny v rámci šermířského sportu v České republice. Dodnes se můžeme setkat s názorem některých lidí (a bohužel i lidí, kteří by z titulu svých funkcí ve výkonném výboru Českého šermířského svazu měli mít zájem na kontinuálním rozviji všech tří zbraní), že šavle je jen doplňkovou disciplinou.

Náš šermířský klub se zaměřuje především na šerm šavlí. Za poslední dva až tři roky se tato disciplina úplně změnila a v současné době prožívá svou renesanci. Rostoucí počet závodníků všech věkových kategorií na soutěžích, vysoký počet národních turnajů a postupná účast našich šavlistů na mezinárodních turnajích je toho dokladem. Děje se tak hlavně díky práci nadšených lidí v několika šermířských oddílech po celé republice. S pýchou je možné říci, že náš šermířský klub je významným článkem v hnacím motoru "obnovení šavle" v rámci českého šermířského sportu.

Nábor 2023

Hlavní nábor pro rok 2023 je naplánován na pátek 8. 9. od 18:30. Rodičům představíme v krátkosti oddíl a děti se mohou rovnou zapojit. Stačí sportovní oblečení, boty do tělocvičny a vodu na pití. Pokud byste nemohli přijít, stačí dorazit na kterýkoli další páteční trénink od 18:00 a domluvíme se. více